Brexit tuo mukanaan kustannuksia

Brexit eli Britannian eroaminen Euroopan Unionista koskettaa paljon muitakin kuin vain brittejä. Hieman yllättäen se tulee näkymään myös Suomessa: suomalaisille yrityksille arvioidaan koituvan jopa yli 100 miljoonan euron verran lisäkustannuksia.

Tullin pääasiallisena tehtävänä on valvoa kaikkia tavaroita sekä ihmisiä, jotka saapuvat Suomeen tai poistuvat täältä. Se on tullut vuosien saatossa erityisen tutuksi muun muassa henkilöille, jotka tilaavat paljon tavaroita verkosta. Jos tilattu tavara saapuu toisesta EU-maasta ja on siellä valmistettu tai tullattu, tilaajan maksettavaksi ei lankea veroja eikä häneltä edellytetä tulliselvitystä. Sen sijaan muualta kuin EU-maista tilatuista tuotteista voi joutua tulliselvityksen tekemään. Tulli on tuttu kumppani myös paljon matkaileville, sillä se tarjoaa tarkat ohjeet muun muassa kohdemaan tuontirajoituksia sekä tuontimääräyksiä koskien.

Tullin toiminta on jatkunut jo pidempään samantyyppisenä ja se on monille tuttua. Muutoksia on kuitenkin luvassa, mikäli Brexit eli Britannian eroaminen Euroopan Unionista toteutuu tällaisenaan.

Brexit eli Britannian eroaminen Euroopan Unionista

Britannia ei ole tämänhetkisten suunnitelmien mukaan osa Euroopan Unionia enää vuonna 2019. Maan eroaminen EU:sta on iso muutos monille – jopa suomalaisille yrityksille. Brexit hankaloittaa Britannian ja EU:n välistä tavarakauppaa tulliselvittelymenettelyjen osalta. Brexitin myötä edellä mainittujen alueiden välille tulevat voimaan samanlaiset tulliselvitystoimenpiteet kuin EU:n ja sen ulkopuolisten maiden keskenään harjoittamassa tavarakaupassa.

Lisäkustannuksia tulossa Brexitin myötä jopa 115 miljoonaa euroa vuodessa

Tullin arvion mukaan muutoksista tullisvelvitystoimenpiteiden kohdalla aiheutuu 12–115 miljoonaa euroa lisäkustannuksia vuodessa. ”Nykyisin Britannian ja EU:n välillä on käytössä sisäkaupan tilastoilmoitus, joka on hallinnollisesti kevyt kuukausittain jälkikäteen annettava ilmoitus käydystä tavarakaupasta.  Brexitin myötä Intrastat-ilmoitus korvautuu tulli-ilmoituksilla. Vähemmän kauppaa käyvien yritysten ei ole tähän mennessä tarvinnut antaa edes Intrastat-ilmoitusta. Brexitin jälkeen myös näiden yritysten kauppatavarat on tulliselvitettävä”, Tullin tiedotteessa kerrotaan.

Tullitaso toistaiseksi epäselvää

Se, minkä kokoiseksi tullitaso jatkossa määritellään, riippuu monesta eri seikasta. Siihen voi vaikuttaa muun muassa se, jos Britannia liittyy Euroopan vapaakauppajärjestö Eftaan.

Muutoksia myös tullimuodollisuuksiin

Muutoksia on tulossa myös muihin tullimuodollisuuksiin. Brexit tuo mukanaan muun muassa sen, että vuoden 2020 alusta lähtien kaikki tulli-ilmoitukset tulee antaa sähköisesti. Se nopeuttaa omalta osaltaan toimintaa, sillä ilmoitukset käsitellään enimmäkseen automatisoidusti.

Britannian tulli muutosten paineissa

Suomen tulli tulee tosin pääsemään helpolla – ainakin jos sitä vertaa Britannian tulliin. Britannian tulli joutuu todellisen kovan paikan eteen, sillä tullilainsäädäntö tulee uudistaa. Koska noin puolet Britannian tavarakaupasta tulee EU:n alueelle, on muutos monelta osin merkittävä. Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa on huomattavasti vähäisempää, mutta muutos on toki merkittävä meillekin. Vuosi 2016 tarkoitti astetta, tarkalleen yhdeksän prosentin laskua Suomen tavaraviennissä Isoon-Britanniaan. Puolestaan tuonti Britanniasta oli prosentin suurempaa kuin vuotta aikaisemmin – viennin arvo oli noin 1,1 miljardia euroa.

Lisää Brexitin kustannuksista suomalaisille voit lukea täältä.

Kauppa vaikeutuu ja hinnat nousevat?

Jo aiemmin on uutisoitu myös siitä, miten Brexit tulee muun muassa nostamaan kaupankäynnin esteitä. Se voi pitkällä aikavälillä tarkoittaa muun muassa hintojen nousua, valikoimien pienenemistä sekä tuottavuuskasvun heikentymistä.

Kuluttajien arki muuttuu Brexitin myötä

Yrityselämää ja talouttakin enemmän Brexit tulee toki koskettamaan kuluttajia. Arvion mukaan Britanniassa asuu noin 20 000 suomalaista ja Suomessa puolestaan 4 427 Britannian kansalaista. Kaksoiskansalaisia oli vuonna 2015 1 796 kappaletta.

On jopa spekuloitu, että ruoan hinta pomppaa Britannian Euroopan Unionista eroamisen myötä suorastaan pilviin. Tämä skenaario ei joskaan ole täysin todellinen tai ainakaan niissä määrin, että siitä pitäisi olla merkittävästi huolissaan. Totta on, että ruoan hinta on joka tapauksessa nousussa, mutta yksistään Brexitiä siitä ei voi syyttää.