Asuntolainan korko laskussa: nyt uuteen asuntolainaan kiinni edullisesti

Suomen Rahatieto tarjoaa asuntokuumetta poteville juuri nyt mahtavan hyviä uutisia: uuden asuntolainan todellinen keskikorko laski tämän vuoden lokakuussa. Keskimarginaali oli 0,96 prosenttia.

Asuntolainalla tarkoitetaan lainaa, joka myönnetään ensisijaisesti asunnon ostamiseen tai sen peruskorjaamiseen. Asuntolaina muodostuu viitekorosta sekä pankin perimästä marginaalista. Asuntolainan vakuutena on usein asunto itse sekä säästöjä, joissain tapauksissa tarvitaan myös erillisiä takaajia lainalle. Vakuuksien tarkoituksena on turvata lainan takaisinmaksukyky sekä vakuuttaa pankki siitä, että velallinen on kannattava, raha-asiansa huolellisesti hoitava henkilö.

Asuntolainan marginaali nyt aiempaa pienempi

Asunnon ostaminen ja asuntolainan ottaminen ovat nyt nosteessa. Marginaalit ovat alentuneet vuoden aikana ja kaikki Euribor-viitekorot ovat pakkasen puolella. Asuntolainan keskimarginaali on laskenut tänä vuonna lokakuussa 0,96 prosenttia, syyskuussa 0,97 prosenttia ja esimerkiksi elokuussa 1,03 prosenttia.

Vaikka asuntolainan korot ja marginaalit ovat nyt alhaalla, kannattaa kaikkien nykyisten ja tulevien asuntovelallisten selvittää, miten oma talous kestää muutokset. Asuntolainojen korot tulevat mitä luultavammin nousemaan jossain vaiheessa tulevaisuudessa. Jos oma talous on ahtaalla liian suuren asuntolainan ja tiukan maksuaikataulun takia, saattaa talous joutua turhalle ahdingolle.

Asuntolainan marginaali ja asuntolainan korko 2017

Asuntolainan korko, marginaali ja asuntolainan hoitokulut muodostavat yhdessä asuntolainan hinnan. Marginaali tarkoittaa kansankielelle käännettynä sitä summaa, jonka asuntovelallinen maksaa asuntolainastaan viitekoron päälle. Marginaalin kokoon vaikuttavat muun muassa lainan koko sekä takaisinmaksuaika. Myös kotitalouden yhteenlasketuilla tuloilla on iso merkitys marginaalia määriteltäessä.

Viitekoroksi voit valita esimerkiksi 12, 6 tai 3 kuukauden Euribor-koron. Mitä pidempi korko, sitä paremmin lainan aiheuttamat korkokustannukset ovat ennustettavissa. Kiinteä korko on turvanasi korkojen noustessa.

Kun mietit asuntolainan ottamista, kannattaa kilpailuttaa useampi pankki. Valitse yhdeksi pankiksi se, jonka kanssa sinulla on pankkisuhde jo voimassa, lisäksi kannattaa ottaa vertailuun vaikka jokin vähän villimpikin kortti. Tyypillisesti voidaan sanoa, että raha-asiansa hyvin hoitanut, taloudellisessa tasapainossa oleva henkilö saa lainaa paremmin ehdoin ja varmemmin kuin epävakaassa taloudellisessa tilanteessa oleva.

Asuntolainan takaisinmaksuaika kasvussa

Suomen Pankin julkaisemien tilastojen mukaan asuntolainojen takaisinmaksuaika kesti vuonna 2016 aiempaa pidempään – takaisinmaksuajat pitenivät puolella vuodella vuodesta 2015 ja miltei vuoden verran vuodesta 2014.

Esimerkiksi viime vuonna uusien asuntolainojen takaisinmaksuaika oli keskimäärin 19 vuotta. Yli 26 vuoden takaisinmaksuajan valitsi vain 1 % uuden asuntolainan ottajista. Suomessa asuntolainoja lyhennetään verrattain nopeasti – ainakin kun tarkastellaan ruotsalaista asuntolainakulttuuria. Ruotsalaiset maksavat esimerkiksi omakotitaloa takaisin 70 vuotta ja kaupunkiasuntoa jopa uskomattomat 125 vuotta. Käytännössä Ruotsissa ei ole lähtökohtaisestikaan välttämättä tarkoitus maksaa asuntolainaa pois vaan se otetaan asunnon rahoittamiseksi koko elämän ajaksi.

Nostetun asuntolainan keskikorko Suomessa oli vuonna 2016 1,20 %.

Asuntolainan koko keskimäärin lähes 95 000 euroa

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2014 keskimääräinen asuntolaina oli kooltaan 94 370 euroa. Se tarkoittaa noin 181 % asuntovelallisen vuosituloista. Lapsiperheillä, joissa on kaksi huoltajaa, oli keskimääräinen asuntolaina kooltaan 125 700 euroa. Jos perheessä oli vain yksi aikuinen, kuormitti asuntolaina prosenttiosuudeltaan tarkasteltuna taloutta raskaammin. Yksinhuoltajilla asuntovelkaa oli keskimäärin 250 % vuosituloista ja yksin asuvilla ripauksen vähemmän eli 223 % vuosituloista.

Kotitalouksien velkaantumisaste nousussa

Velkaantumisasteella tarkoitetaan lainojen suhdetta vuoden käytettävissä olevaan nettotuloon. Asuntolainat ovat yksi kotitalouksien velkaantumisasteen kasvattajista. Velkaantumisaste oli vuoden 2016 loppupuoliskolla 126,4 %. Kasvua edellisvuoteen oli 2,2 prosenttiyksikköä.

Käytettävissä olevilla tuloilla tarkoitetaan sitä rahasummaa, joka jää käyttöön vähentämällä verot, sosiaaliturvamaksut, eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut sekä muut pakolliset menot bruttotuloista. Kotitaloudella tarkoitetaan puolestaan yhdessä asuvia ja ruokailevia henkilöitä.

Kotitalouksien velkaantumisaste on tilasto, jota päivitetään neljännesvuosittain. Voit tarkastella tilastoja tarkemmin Tilastokeskus.fi:stä.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *