Asuntolainan korko laskussa: nyt uuteen asuntolainaan kiinni edullisesti

Suomen Rahatieto tarjoaa asuntokuumetta poteville juuri nyt mahtavan hyviä uutisia: uuden asuntolainan todellinen keskikorko laski tämän vuoden lokakuussa. Keskimarginaali oli 0,96 prosenttia.

Asuntolainalla tarkoitetaan lainaa, joka myönnetään ensisijaisesti asunnon ostamiseen tai sen peruskorjaamiseen. Asuntolaina muodostuu viitekorosta sekä pankin perimästä marginaalista. Asuntolainan vakuutena on usein asunto itse sekä säästöjä, joissain tapauksissa tarvitaan myös erillisiä takaajia lainalle. Vakuuksien tarkoituksena on turvata lainan takaisinmaksukyky sekä vakuuttaa pankki siitä, että velallinen on kannattava, raha-asiansa huolellisesti hoitava henkilö.

Asuntolainan marginaali nyt aiempaa pienempi

Asunnon ostaminen ja asuntolainan ottaminen ovat nyt nosteessa. Marginaalit ovat alentuneet vuoden aikana ja kaikki Euribor-viitekorot ovat pakkasen puolella. Asuntolainan keskimarginaali on laskenut tänä vuonna lokakuussa 0,96 prosenttia, syyskuussa 0,97 prosenttia ja esimerkiksi elokuussa 1,03 prosenttia.

Vaikka asuntolainan korot ja marginaalit ovat nyt alhaalla, kannattaa kaikkien nykyisten ja tulevien asuntovelallisten selvittää, miten oma talous kestää muutokset. Asuntolainojen korot tulevat mitä luultavammin nousemaan jossain vaiheessa tulevaisuudessa. Jos oma talous on ahtaalla liian suuren asuntolainan ja tiukan maksuaikataulun takia, saattaa talous joutua turhalle ahdingolle.

Asuntolainan marginaali ja asuntolainan korko 2017

Asuntolainan korko, marginaali ja asuntolainan hoitokulut muodostavat yhdessä asuntolainan hinnan. Marginaali tarkoittaa kansankielelle käännettynä sitä summaa, jonka asuntovelallinen maksaa asuntolainastaan viitekoron päälle. Marginaalin kokoon vaikuttavat muun muassa lainan koko sekä takaisinmaksuaika. Myös kotitalouden yhteenlasketuilla tuloilla on iso merkitys marginaalia määriteltäessä.

Viitekoroksi voit valita esimerkiksi 12, 6 tai 3 kuukauden Euribor-koron. Mitä pidempi korko, sitä paremmin lainan aiheuttamat korkokustannukset ovat ennustettavissa. Kiinteä korko on turvanasi korkojen noustessa.

Kun mietit asuntolainan ottamista, kannattaa kilpailuttaa useampi pankki. Valitse yhdeksi pankiksi se, jonka kanssa sinulla on pankkisuhde jo voimassa, lisäksi kannattaa ottaa vertailuun vaikka jokin vähän villimpikin kortti. Tyypillisesti voidaan sanoa, että raha-asiansa hyvin hoitanut, taloudellisessa tasapainossa oleva henkilö saa lainaa paremmin ehdoin ja varmemmin kuin epävakaassa taloudellisessa tilanteessa oleva.

Asuntolainan takaisinmaksuaika kasvussa

Suomen Pankin julkaisemien tilastojen mukaan asuntolainojen takaisinmaksuaika kesti vuonna 2016 aiempaa pidempään – takaisinmaksuajat pitenivät puolella vuodella vuodesta 2015 ja miltei vuoden verran vuodesta 2014.

Esimerkiksi viime vuonna uusien asuntolainojen takaisinmaksuaika oli keskimäärin 19 vuotta. Yli 26 vuoden takaisinmaksuajan valitsi vain 1 % uuden asuntolainan ottajista. Suomessa asuntolainoja lyhennetään verrattain nopeasti – ainakin kun tarkastellaan ruotsalaista asuntolainakulttuuria. Ruotsalaiset maksavat esimerkiksi omakotitaloa takaisin 70 vuotta ja kaupunkiasuntoa jopa uskomattomat 125 vuotta. Käytännössä Ruotsissa ei ole lähtökohtaisestikaan välttämättä tarkoitus maksaa asuntolainaa pois vaan se otetaan asunnon rahoittamiseksi koko elämän ajaksi.

Nostetun asuntolainan keskikorko Suomessa oli vuonna 2016 1,20 %.

Asuntolainan koko keskimäärin lähes 95 000 euroa

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2014 keskimääräinen asuntolaina oli kooltaan 94 370 euroa. Se tarkoittaa noin 181 % asuntovelallisen vuosituloista. Lapsiperheillä, joissa on kaksi huoltajaa, oli keskimääräinen asuntolaina kooltaan 125 700 euroa. Jos perheessä oli vain yksi aikuinen, kuormitti asuntolaina prosenttiosuudeltaan tarkasteltuna taloutta raskaammin. Yksinhuoltajilla asuntovelkaa oli keskimäärin 250 % vuosituloista ja yksin asuvilla ripauksen vähemmän eli 223 % vuosituloista.

Kotitalouksien velkaantumisaste nousussa

Velkaantumisasteella tarkoitetaan lainojen suhdetta vuoden käytettävissä olevaan nettotuloon. Asuntolainat ovat yksi kotitalouksien velkaantumisasteen kasvattajista. Velkaantumisaste oli vuoden 2016 loppupuoliskolla 126,4 %. Kasvua edellisvuoteen oli 2,2 prosenttiyksikköä.

Käytettävissä olevilla tuloilla tarkoitetaan sitä rahasummaa, joka jää käyttöön vähentämällä verot, sosiaaliturvamaksut, eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut sekä muut pakolliset menot bruttotuloista. Kotitaloudella tarkoitetaan puolestaan yhdessä asuvia ja ruokailevia henkilöitä.

Kotitalouksien velkaantumisaste on tilasto, jota päivitetään neljännesvuosittain. Voit tarkastella tilastoja tarkemmin Tilastokeskus.fi:stä.

Brexit tuo mukanaan kustannuksia

Brexit eli Britannian eroaminen Euroopan Unionista koskettaa paljon muitakin kuin vain brittejä. Hieman yllättäen se tulee näkymään myös Suomessa: suomalaisille yrityksille arvioidaan koituvan jopa yli 100 miljoonan euron verran lisäkustannuksia.

Tullin pääasiallisena tehtävänä on valvoa kaikkia tavaroita sekä ihmisiä, jotka saapuvat Suomeen tai poistuvat täältä. Se on tullut vuosien saatossa erityisen tutuksi muun muassa henkilöille, jotka tilaavat paljon tavaroita verkosta. Jos tilattu tavara saapuu toisesta EU-maasta ja on siellä valmistettu tai tullattu, tilaajan maksettavaksi ei lankea veroja eikä häneltä edellytetä tulliselvitystä. Sen sijaan muualta kuin EU-maista tilatuista tuotteista voi joutua tulliselvityksen tekemään. Tulli on tuttu kumppani myös paljon matkaileville, sillä se tarjoaa tarkat ohjeet muun muassa kohdemaan tuontirajoituksia sekä tuontimääräyksiä koskien.

Tullin toiminta on jatkunut jo pidempään samantyyppisenä ja se on monille tuttua. Muutoksia on kuitenkin luvassa, mikäli Brexit eli Britannian eroaminen Euroopan Unionista toteutuu tällaisenaan.

Brexit eli Britannian eroaminen Euroopan Unionista

Britannia ei ole tämänhetkisten suunnitelmien mukaan osa Euroopan Unionia enää vuonna 2019. Maan eroaminen EU:sta on iso muutos monille – jopa suomalaisille yrityksille. Brexit hankaloittaa Britannian ja EU:n välistä tavarakauppaa tulliselvittelymenettelyjen osalta. Brexitin myötä edellä mainittujen alueiden välille tulevat voimaan samanlaiset tulliselvitystoimenpiteet kuin EU:n ja sen ulkopuolisten maiden keskenään harjoittamassa tavarakaupassa.

Lisäkustannuksia tulossa Brexitin myötä jopa 115 miljoonaa euroa vuodessa

Tullin arvion mukaan muutoksista tullisvelvitystoimenpiteiden kohdalla aiheutuu 12–115 miljoonaa euroa lisäkustannuksia vuodessa. ”Nykyisin Britannian ja EU:n välillä on käytössä sisäkaupan tilastoilmoitus, joka on hallinnollisesti kevyt kuukausittain jälkikäteen annettava ilmoitus käydystä tavarakaupasta.  Brexitin myötä Intrastat-ilmoitus korvautuu tulli-ilmoituksilla. Vähemmän kauppaa käyvien yritysten ei ole tähän mennessä tarvinnut antaa edes Intrastat-ilmoitusta. Brexitin jälkeen myös näiden yritysten kauppatavarat on tulliselvitettävä”, Tullin tiedotteessa kerrotaan.

Tullitaso toistaiseksi epäselvää

Se, minkä kokoiseksi tullitaso jatkossa määritellään, riippuu monesta eri seikasta. Siihen voi vaikuttaa muun muassa se, jos Britannia liittyy Euroopan vapaakauppajärjestö Eftaan.

Muutoksia myös tullimuodollisuuksiin

Muutoksia on tulossa myös muihin tullimuodollisuuksiin. Brexit tuo mukanaan muun muassa sen, että vuoden 2020 alusta lähtien kaikki tulli-ilmoitukset tulee antaa sähköisesti. Se nopeuttaa omalta osaltaan toimintaa, sillä ilmoitukset käsitellään enimmäkseen automatisoidusti.

Britannian tulli muutosten paineissa

Suomen tulli tulee tosin pääsemään helpolla – ainakin jos sitä vertaa Britannian tulliin. Britannian tulli joutuu todellisen kovan paikan eteen, sillä tullilainsäädäntö tulee uudistaa. Koska noin puolet Britannian tavarakaupasta tulee EU:n alueelle, on muutos monelta osin merkittävä. Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa on huomattavasti vähäisempää, mutta muutos on toki merkittävä meillekin. Vuosi 2016 tarkoitti astetta, tarkalleen yhdeksän prosentin laskua Suomen tavaraviennissä Isoon-Britanniaan. Puolestaan tuonti Britanniasta oli prosentin suurempaa kuin vuotta aikaisemmin – viennin arvo oli noin 1,1 miljardia euroa.

Lisää Brexitin kustannuksista suomalaisille voit lukea täältä.

Kauppa vaikeutuu ja hinnat nousevat?

Jo aiemmin on uutisoitu myös siitä, miten Brexit tulee muun muassa nostamaan kaupankäynnin esteitä. Se voi pitkällä aikavälillä tarkoittaa muun muassa hintojen nousua, valikoimien pienenemistä sekä tuottavuuskasvun heikentymistä.

Kuluttajien arki muuttuu Brexitin myötä

Yrityselämää ja talouttakin enemmän Brexit tulee toki koskettamaan kuluttajia. Arvion mukaan Britanniassa asuu noin 20 000 suomalaista ja Suomessa puolestaan 4 427 Britannian kansalaista. Kaksoiskansalaisia oli vuonna 2015 1 796 kappaletta.

On jopa spekuloitu, että ruoan hinta pomppaa Britannian Euroopan Unionista eroamisen myötä suorastaan pilviin. Tämä skenaario ei joskaan ole täysin todellinen tai ainakaan niissä määrin, että siitä pitäisi olla merkittävästi huolissaan. Totta on, että ruoan hinta on joka tapauksessa nousussa, mutta yksistään Brexitiä siitä ei voi syyttää.

TV osamaksulla ja muita arjen sudenkuoppia

Moni meistä tietää sen tunteen, kun omassa kodissa oleva elektroniikka alkaa olemaan liian vanhaa. Erityisesti televisiossa se aiheuttaa mukavuushaittojen lisäksi myös turvallisuusriskin – samoin kuin kaikissa muissakin elektroniikkatuotteissa. Kuva särisee, ääni häviää, säädöt eivät toimi ja turvallisuuskin huolettaa… Silloin on korkea aika suunnistaa ostoksille.

Viihde-elektroniikka on nimensä mukaisesti erityisesti vapaa-ajalle suunniteltua, viihdettä ja mukavaa ajanviettoa tarkoittavaa elektroniikkaa. Yksi tämän genren tunnetuimmista edustajista on televisio. Se nököttää yleisimmin olohuoneessa televisiotason päällä tarjoten tunteja kestäviä Netflix-maratoneja, sydämentykytystä aiheuttavia sporttituokioita ja rentoa hengailua sohvalla viihtyvälle.

Televisio puuttuu ja tilillä ei ole katetta?

Kun sitten lopulta käy niin, että oma televisio ei enää vastaa tarpeita, on aika suunnata ostoksille. Elektroniikkaosastolla menee helposti sormi suuhun, sillä malleja on hyllymetrittäin ja myös hinnat vaihtelevat suuresti. Varminta on huolehtia siitä, että omassa valinnassa on DVB-T2-viritin, 4K-resoluutio, Smart TV ja HDR. Mieti sen jälkeen huolellisesti, minkä kokoista televisiota oikeasti tarvitset.  Moni sokeutuu koolle suuressa myymälässä ja valitsee omaan kotiinsa turhan ison vaihtoehdon.

Television voi saada esimerkiksi 500 eurolla tai siitä voi joutua pulittamaan 2 000 euroa. Ominaisuudet, koko sekä valmistaja vaikuttavat merkittävästi kustannuksiin. Mutta mitä voit tehdä silloin, kun todella tarvitset uutta televisiota ja tilin saldo kattaa juuri ja juuri arjen sekä muun peruselämisen?

Televisio osamaksulla voi tehdä ison loven budjettiin

Tällaiseen ”rahat loppumassa” -tilanteeseen iskevät kauppiaat mielellään omilla osamaksuvaihtoehdoillaan. Näitä osamaksukauppoja tarjotaan herkästi isompien hankintojen yhteydessä. Jos hyvin käy, saatat saada kaupan tehtyä ilman lisäkuluja tai vain pienillä lisäkustannuksilla. Huonossa tapauksessa puolestaan korot ovat niin suuret, että hankintahinta kohoaa yllättävän korkealle. Huomioi osamaksua pohtiessasi myös mahdolliset tilinhoitokulut. Kannattaa tarkastella kokonaiskustannuksia sekä todellisia kuluja, lue myös se pienellä painettu teksti. Vain siten toimimalla saat selkeän näkemyksen siitä, mitä osamaksu tarkoittaa rahanäkökulmasta tarkasteltuna.

Halvat televisiot helpottavat hankintaa

Aina ei ole järkeä tarttua siihen kalleimpaan vaihtoehtoon. Mieti, onko ominaisuuksia, joista voisit tinkiä. Tarvitsetko esimerkiksi myymälän suurinta televisiota, vai kävisikö sinun tarpeisiisi hieman maltillisemman kokoinen TV? 500 euron arvoisen television hankkiminen tekee huomattavasti pienemmän loven budjettiin kuin 2 000 euron arvoisen TV:n ostaminen.

Osamaksu voi toki olla myös hyvä idea

Yksi osamaksujen suurimmista ongelmista on se, että niitä voi olla kerralla useampi. Pieneltäkin tuntuva summa kasvaa suureksi menoeräksi, kun niitä on kerralla maksettavana monta. Moni kuluttaja saattaa jopa hieman sokeutua uusia tavaroita ostaessaan ja unohtaa, kuinka monta osamaksua hänellä on jo valmiiksi lyhennettävänään.

Vastuullinen kuluttaja voi tästä huolimatta tarttua osamaksuvaihtoehtoon monissa tapauksissa hyvillä mielin. Kunhan varmistat, että kokonaiskustannukset eivät kohoa liian suuriksi, voi osamaksu olla toimiva ratkaisu. Huolehdi myös siitä, että kykenet lyhentämään lainaa helposti joka kuukausi.

Tiedä tämä, ennen kuin ostat kodinkoneet netistä

Television lisäksi myös muut isot kodinkoneet voivat tehdä ison notkahduksen omaan budjettiin. Kannattaa vertailla hintoja vierailemalla eri kivijalkamyymälöissä sekä tutustua hintoihin verkkokaupoissa. Ennen tuotteiden klikkaamista ostoskoriin kannattaa tutustua muun muassa takuuehtoihin. Selvitä, miten palvelu pelaa tekniikan hajotessa ja missä on lähin huoltoliike. Tutustu myös verkkokaupan tarjoamiin rahoitusratkaisuihin.

Pikavippi tuo nopeaa helpotusta

Osamaksun ohella hankintoja voi rahoittaa ottamalla pikavipin. Pikavippi on tyypillisesti vähintään noin sadan euron, enintään 400 euron arvoinen pikalaina. Se on vakuudeton luotto, jonka saa tilille nopeasti. Pikavipeistä puhutaan paljon, sillä niiden korot voivat yllättää. Valitse siis vastuullinen rahoituslaitos ja vertaile pikavipin ehtoja, mikäli aiot ottaa sellaisen.

Edullinen TV löytyy lähielektroniikkakaupasta

Jos haluat hankkia television oikein edullisesti, on hyvä idea mennä katsomaan muutaman lähimmän elektroniikkakaupan valikoimaa. Kiertele osastolla ja katso, löytyisikö sieltä esimerkiksi viime vuoden mallia edullisemmin. Osa myymälöistä myy heille palautettuja tuotteita normaalihintaa halvemmalla, joten tutustu myös palautettuihin tuotteisiin. Varmista aina kuitenkin ennen ostopäätöstä, että televisio sisältää sinulle tarpeelliset ominaisuudet eikä se ole jo valmiiksi tekniikaltaan vanhentunutta mallia.

Säästövinkit arkeen: 5 rahansäästövinkkiä pienituloisille

Lähes kaikki meistä tietävätkin jo sen tunteen: tili tuli ja tili meni. Laskuja voi olla pinossa odottamassa jo melkein koko tilille napsahtavan kuukausipalkan tai muiden tulojen verran. Laskujen maksamisen jälkeen pitäisi vielä jotenkin pärjätä seuraavaan palkkaan saakka. Yksi toimiva rahansäästöniksi on ottaa käteinen käyttöön: näin toimimalla oman talouden hallinta voi helpottua huomattavasti ja lähes huomaamatta.

Näin säästät rahaa: maksa käteisellä

Yksi helppo keino säästää rahaa on suunnitella omaa rahankäyttöä huolellisesti. Aloita laatimalla budjetti. Mieti, kuinka monta euroa sinulla tulee menemään kuukauden aikana esimerkiksi omaan ja perheesi ruokaan, harrastuksiin, asumisen aiheuttamiin kustannuksiin, liikkumiseen paikasta toiseen sekä esimerkiksi kauneudenhoitoon kuten kampaamo- tai parturikäynteihin. Kun olet saanut selville summan, jonka uskot riittävän sinulle koko kuukaudeksi, nosta budjetin määrittelemä summa käteistä rahaa.

Säästä rahaa laatimalla budjetti ja noudattamalla sitä

Kun olet nostanut kuukausibudjetin verran käteistä rahaa, jaottele se eri osa-alueiden mukaisesti esimerkiksi Minigrip-pusseihin tai vaikkapa eri lompakoihin. Osa turvautuu jaottelemisessa kirjekuoriin, mutta itse koen, että kirjekuoret rikkoutuvat helposti laukussa ja rahat voivat joutua kassin pohjalle pyörimään. Kun rahat jaottelee kestävämpiin säilytyspaikkoihin, kuten vaikkapa edellä mainittuihin Minigrip-pusseihin, pysyvät ne varmemmin tallessa koko kuukauden ajan.

Jatko on helppoa. Kaupassa asioidessasi otat rahat yksinkertaisesti siitä pussista, jonne olet keskittänyt kyseiselle kulutuskohteelle varatun budjetin. Eli esimerkiksi ruokaostoksia tehdessäsi otat rahat ruokaostoksille varatusta pussista ja harrastusmenoihin nappaat valuutat vaikkapa vapaa-ajalle tai pelkästään harrastuksiin varatusta lähteestä.

Rahansäästö alkaa maksukortista luopumalla

Muista, että sinun ei tulisi edes loppukuusta maksaa yhtään mitään maksukortilla. Tämän tekniikan idea on juurikin se, että käteisellä ostettaessa omia rahavirtoja voi seurata helpommin. Pysyt ehkäpä vaivattomammin kartalla siitä, kuinka paljon eri asiat maksavat ja miten paljon rahaa juuri sinulla menee tiettyihin asioihin tai aihepiireihin joka kuukausi. Samalla tulee tehtyä harkitumpia hankintoja, sillä näet konkreettisesti, kuinka raha kuluu loppuun.

Koska menot vaihtelevat luonnollisestikin kuukaudesta ja vuodenajasta riippumatta, voi olla hyvä idea mukauttaa budjettia juuri sen hetkisiä tarpeita ajatellen. Jos esimerkiksi tiedät, että tarvitset talvella uuden talvitakin, voit budjetoida kesän pukeutumisbudjettia asteen verran pienemmäksi ja varmistaa, että sinulla on talvella käytössäsi isompi pukeutumisbudjetti juurikin tuota edellä mainittua talvitakkia varten.

Kirjekuorimenetelmän esikuva Yhdysvalloissa saakka

Aihetta on käsitellyt mukavalla tavalla muun muassa Mix aina minä -bloggaaja. Hän on ottanut oppia rapakon toisella puolella, eli Yhdysvalloissa kehitetystä kirjekuorimenetelmästä.  Sen teki tutuksi itse Dave Ramsey – rahaongelmista paljon tietävä kirjailija sekä radiojuontaja.

Tästä menetelmästä on liikkeellä useita muunnoksia. Niille kaikille on kuitenkin yhteistä ajatus siitä, että käteisen kulumista seuraamalla tulee mietittyä omia hankintoja tarkemmin ja luovuttua heräteostoksista kenties jopa kokonaan.

Kun haluat säästää rahaa, on muutettava omaa toimintaa

Jos haluat, voit noudattaa Daven laatimaa tekniikkaa täsmällisesti tai halutessasi osittain. Tehokkaimmillaan se toimii toki silloin, kun otat tavan haltuun omassa arjessasi etkä osta mitään budjetin ulkopuolelta. Kun rahat loppuvat, on syytä laittaa rahahanat kiinni ja odottaa seuraavaa palkkaa. Se vaatii oikeaa asennetta, itsepintaista arjen hallintaa sekä toki riittäviä kuukausituloja. Tosin niinhän sitä sanotaan, että ei ne suuret tulot, vaan pienet menot. Meistä jokaisella on mahdollisuus tehdä omasta elämästämme valtavan mukavaa ja tulla taloudellisesti toimeen, tosin se vaatii pientä vaivannäköä.

Anna oma rahansäästövinkkisi

Kommentoi, oletko ottanut vastaavan käteismenetelmän käyttöön ja oletko huomannut sen vaikutukset omassa arjessasi? Kuulisin mielelläni myös vinkkejä siitä, miten olet budjetoinut omat kuukausittaiset menosi.

 

Autoilun kustannukset – näin paljon maksat peltilehmästäsi vuodessa

Vaikka joukkoliikenne on kehittynyt huimasti viime vuosina, on silti elämäntilanteita, joissa oma auto on välttämätön. Osa puolestaan valitsee omat hevosvoimat alleen mukavuussyistä. Olipa syy mikä tahansa, fakta on se, että autoiluun palaa rahaa.

Harva autoilija on pysähtynyt mietiskelemään ja laskeskelemaan autoilun aitoja kustannuksia. Osa toki on, mutta hekin monesti keskittyvät lähinnä bensan hintaan tai siihen, paljonko pirssi maksoi, kun se ajettiin ulos autokaupasta. Todellisuudessahan autoiluun liittyy paljon muitakin kustannuksia, jotka yhteenlaskettuina kasvattavat autoilun kuluja.

Polttoainekulut ovat autoilun kustannuksista kentien isoimmat.
Polttoainekulut ovat autoilun kustannuksista kentien isoimmat.

Kilometrikorvaus lähellä totuutta

Yksi tapa arvioida autoilun todellista hintaa on tarkastella Verohallinnon hyväksymän kilometrikorvauksen suuruutta. Kilometrikorvauksen enimmäismäärä on 41 senttiä kilometriltä, jota korottaa muun muassa matkustajien määrä (enimmillään 3 senttiä kilometriltä jokaista mukana seuraavaa henkilöä kohden) sekä vedetty taakka (esimerkiksi 7 senttiä/kilometri perävaunua vedettäessä ja 11 senttiä/kilometri, kun mukana on asuntovaunu). Kilometrikorvauksen määrä menee aika lähelle auton todellisia kustannuksia, eikä ihme – sitä kun ovat olleet varmasti laskemassa monipäinen asiantuntijajoukko.

Autoilun kustannuksiin vaikuttaa moni seikka

Mistä asioista auton kustannukset sitten koostuvat, jos tarkastellaan muutakin kuin auton hankintahintaa ja polttoainekustannuksia? Lähdetäänpä aivan alusta liikkeelle. Auton hinnan päälle tulee usein erilaisia paketteja, lisävarusteita, jotka lisäävät ajomukavuutta merkittävästi. Turhien lisävarusteidenkin lista on pitkä, mutta myös hyödyllisiä on lukuisia – kirjoittaja itse nauttii suunnattomasti muun muassa Bluetooth-äänentoistojärjestelmästä. Monissa lapsiperheissä vannotaan tummennettujen takalasien nimeen, sillä ne suojaavat mukavasti tenavia kesällä porottavilta auringonsäteiltä.

Myös renkaista ja rahasta kasvaa iso puro

Renkaat nostavat hintaa myös – niitä kun tarvitaan Suomessa kahdet, omat kesäkäyttöön ja omat talveen. Laadustakaan ei kannata tinkiä ollenkaan, sillä tasokkaat renkaat ovat ensiarvoisen tärkeät autoillessa erityisesti huonoissa sääolosuhteissa. Jos auton ostaa rahoituksella, kustannuksia kasvattavat myös autolainan korot ja muut kulut. Kannattaa tarkastella todellisia kuluja ja miettiä, saisiko lainan joltain muulta taholta huokeammalla kuin autokaupasta.

Pieniä ja isoja korjauksia

Auton korjaaminen se vasta kallista onkin. Pienet pikkuviatkin voivat tehdä ison loven lompakkoon, jos niitä löytyy kerralla useampi. Määräaikaishuoltoja tulee tehdä huolto-ohjelman mukaan ja kuluvia osia vaihdatuttaa tarpeen mukaan. Esimerkiksi jakopäänhihna on yksi tyypillisimmistä vaihdettavista osista ja rahaa palaa autokorjaamoiden laariin.

Polttoainekustannukset riippuvat paljon sinusta

Polttoainekustannukset riippuvat tietysti siitä, miten paljon omalla peltilehmällään ajelee. Myös se vaikuttaa, kuluttaako katuja lähinnä kaupunkioloissa vai paahtaako moottoritiellä. Oman auton keskikulutuksen tarkastamalla voi laskea osviittaa siitä, kuinka paljon bensaa on palanut esimerkiksi vuodessa.

Autoilun hintaa kasvattavat myös vakuutukset, autopaikka ja muut pysäköintimaksut, auton pesuun kuuluvat kustannukset sekä muun muassa tuulilasinpesunesteet ja moottoriöljy.

Laskelmia joka lähtöön

Myös Tarkan markan blogissa on laskettu autoilun todellisia kustannuksia. Blogissa julkaistujen laskelmien mukaan auton käytön kuluiksi tuli 0,36 euroa per kilometri. Bloggaajan ystävä Lasse laskeskeli autonsa todellisia käyttökustannuksia ja sai kuukausittaiseksi hinnaksi huimat 587 euroa. Ajokilometrejä hänelle tuli vuoden aikana 19 570. Olisi kiinnostavaa tietää, vieläkö Lasse ajaa autolla.

Pulupalsta-nimisessä blogissa on kirjoitettu samasta aiheesta jo aiemmin. Siellä laskelmien lopputuloksena oli se, että auton pitäminen maksaa vuodessa hieman alle 3 000 euroa eli kuukaudessa 250 euroa.

Autoilun kokonaiskustannus on yksilöllinen

Yleispätevää hintaa autoilun kustannuksille ei voida kuitenkaan juurikaan antaa – ellei tuota Verohallinnon kilometrikorvauksen määrää sallita sellaiseksi. Autot kuluttavat eri tavalla polttoainetta, tarvitsevat huoltoa eri tahtiin ja myös ihmiset käyttäytyvät eri tavalla ajotavoissaan.  Autoliiton kustannuslaskurilla voit laskeskella autoilun kokonaiskustannuksilla, joka huomioi ilahduttavan monipuolisesti autoilun kokonaiskustannuksiin vaikuttavia osa-alueita. Muista toki silti, että todellisiin kustannuksiin vaikuttavat juurikin edellä mainitut yksilölliset ajotavat sekä oman auton ominaisuudet.

Kiinnostava aihe herättää keskustelua

Aihe herättää runsaasti keskustelua, eikä ihme. Tekniikan maailman keskustelupalstalla on nostettu esiin hyvä näkökulma rahansäästöstä suhteessa ajankäyttöön. Sanonnankin mukaan aika on rahaa ja esimerkiksi linja-auton odottelemiseen kuluu aikaa, jonka voisi viettää vaikkapa töitä tehden ja rahaa ansaiten. Osa voi sanoa tätä näkökulmaa saivarteluksi, mutta tottahan sekin on.

Ennakointi liikenteessä säästää isojakin summia

Yhteishyvän artikkelissa kehotetaan miettimään, kannattaako autoa hankkia, jos ajaa vuodessa enintään 10 000 kilometriä. Jutussa myös neuvotaan kiinnittämään erityistä huomiota omaan ajotapaan. Sillä kun pystyy pienentämään kulutusta merkittävästi ja säästämään noin 180 litraa vuodessa. Taloudellisesta ajotavasta on kirjoitettu paljon. Tiivistettynä se tarkoittaa ennakointia ja liikenteen lukemista, turhien ohitusten välttämistä, reipasta liikkeellelähtöä ja vaihteiden yli hyppelemistä. Ajaa kannattaa aina suurimmalla mahdollisella vaihteella, jolla moottori pelittää kuten pitää.

Tulevatko viitekorot nousemaan vuonna 2017?

Viitekorko on julkisesti noteerattu korko, jota käytetään lainasopimuksien hinnan eli koron määrittelyyn. Suomessa yleisesti käytetyt viitekorot ovat Euribor-korot sekä pankkien määrittämät Prime-korot.

Eurooppalaisten pankkien noteeraama Euribor-korko on ollut ennätysmatalalla jo useita vuosia. Euribor-korot laskivat vuoden 2015 aikana historiallisesti pakkasen puolelle ja ovat pysyneet siellä aina tähän päivään asti. Koko Eurooppaa on puhuttanut korkojen mataluus ja yleinen kysymys on ollut jo pitkään, ”Milloin korot tulevat nousemaan?”

Historia opettaa – Korot tulevat nousemaan!

Historian kehitystä katsoessamme voimme todeta, että koron tullessa alas, se nousee eräänä päivänä väistämättä myös ylös. Korot eivät voi pysyä loputtomiin erittäin matalalla. Kysymys kuuluukin, milloin korot tulevat nousemaan.

Vuonna 2015 Danske Bank ennusti, että korot lähtisivät nousuun jo vuoden 2017 puolivälissä (Yle Uutiset, Danske: Korot nousuun vuonna 2017). Nousua ei kuitenkaan ole vielä näköpiirissä

Viime vuonna 2016 Nordea-Pankin pääekonomisti Aki Kangasharju ennusti, että tulemme pysymään nollakorkoympäristössä tämän vuosikymmenen loppuun asti (Taloussanomat: Asuntovelkaisen ilo: “Nollakorko tämän vuosikymmenen lopun ajan”). Tuleeko Akin ennustus pitämään paikkaansa? Sen aika näyttää, mutta tietoa äkillisestä korkojen noususta ei ainakaan vielä ole havaittavissa.

Suomalaiset pankit myyvät korkokattojaan verrattain halvalla, sillä he uskovat, että korot eivät tule nousemaan kovin suuriksi lähivuosina.

Nousevatko korot jo tänä vuonna 2017?

Ennustuksia korkojen tulevasta muutoksesta on lähes niin paljon kuin on ennustelijoita. Jokaisella varmasti löytyy jonkinlainen mielipide asiaan. Pankkien johtajilla on aina oma lehmä jossain määrin ojassa, kun he antavat julkisia lausuntoja.

He myyvät lainatuotteita asiakkailleen ja haluavat, että ne menevät hyvin kaupaksi. Tämä voi olla yksi motiivi heidän lausahduksiinsa. Siksi on tärkeää suhtautua aina sopivalla varauksella pankkiirien ennustuksiin viitekorosta ja talouden tilasta.

Taloustieteitä on toisinaan kutsuttu leikkisästi myös arvaustieteiksi, sillä tulevaisuutta on hyvin vaikeaa ennustaa tieteellisesti. Uskallan kuitenkin antaa oman valistuneen arvaukseni korkojen suhteen ja voisin sanoa, että korot eivät tule ainakaan merkittävästi nousemaan vuonna 2017.

Riittävästi merkkejä nousun puolesta ei ole nähtävissä. Mikäli nousua tapahtuisikin lähitulevaisuudessa, se tulee olemaan hyvin maltillista. On erittäin mielenkiintoista kuitenkin nähdä, mihin tilanne kehittyy, sillä elämme hyvin mielenkiintoisia ja historiallisia aikoja korkojen suhteen.

Yksi kysymys on myös, että miten kryptovaluutat, kuten esimerkiksi Bitcoin ja Ethereum tulevat vaikuttamaan koko Euroopan talouteen? Niiden arvo on viime vuosina noussut räjähdysmäisesti ja mediassa on puhuttu jo finanssivallankumouksesta. Siinä sivussa on syntynyt lukuisia miljonäärejä kryptovaluuttaan sopivassa saumassa sijoittaneista.

Miten kannattaa varautua korkojen nousuun?

Korkojen nousut vaikuttavat voimakkaammin niihin, joilla on paljon lainaa ja lainan muutokset on sidottu esimerkiksi Euriboriin. Korkojen nousuun voi varautua hankkimalla pankkien myymiä korkokattoja. Niissä on kuitenkin riskinä se, että oman kukkaron sijaan pankin sedän kukkaro alkaa paisua suuremmaksi. Pankit laskevat luonnollisesti korkokaton myymisen aina omaksi edukseen.

Parempi tapa varautua korkojen nousuun on suunnitella taloutensa järkevästi. ”Mitä tapahtuu, jos korot nousevat x-tasolle? Olenko vetänyt talouteni tiukalle vai onko minulla mukavasti liikkumavaraa?” Tämän kaltaisten kysyminen itseltään on paikallaan.

Liian suuren velkavivun käyttäminen lainoissa voi olla riskialtista, mikäli et ole varautunut korkojen nousuun riittävästi. Tärkeintä on se, että tiedät, mitä teet ja olet ottanut haastavatkin skenaariot huomioon. Huonoin tapa varautua korkojen nousuun on olla varautumatta niihin mitenkään ja nostamalla pankista niin paljon lainaa kuin kyllin saa.

Miten sinä olet varautunut korkojen mahdolliseen nousuun?

 

Nimelliskorko vs. todellinen vuosikorko – näin selvität lainan kaikki kulut

Ottaessasi lainaa, on tärkeää tunnistaa nimelliskoron ja todellisen vuosikoron ero. Mikäli tuijotat vain lainan nimelliskorkoon, saatat arvioida väärin lainan suuruuden.

Selvitämme tässä artikkelissa käytännön esimerkkien avulla, mitä tarkoittaa nimelliskorko, todellinen vuosikorko ja miten ne vaikuttavat lainan kuluihisi.

Mikä on nimelliskorko?

Nimelliskorolla tarkoitetaan lainasta perittävää korkoa. Lainasta perittävä korko voi olla esimerkiksi 1,75% tai 5%.

Nimelliskorko muodostuu pankkien asuntolainoissa yleensä Euribor-korosta sekä pankin perimästä marginaalista. Nimelliskorkoa ei kuitenkaan koskaan laskea negatiiviseksi. Euribor-koron ollessa negatiivinen, pankin marginaali nousee yleensä suuremmaksi.

Euribor-korko voi olla esimerkiksi -0,25%, johon lisätään pankin marginaali 2%, jolloin nimelliskoroksi tulee 1,75%.

Mikä on todellinen vuosikorko?

Todellinen vuosikorko tarkoittaa kaikkia niitä maksuja, jota maksat pankille lainastasi. Tähän sisältyy nimelliskorko sekä kaikki muun lainan hoitamiseen liittyvät kulut, kuten tyypillisesti lainan avausmaksu ja kuukausimaksu.

Asuntolainan avausmaksu voi vaihdella pankista riippuen esimerkiksi 200€ ja 400€ välillä. Lainan kuukausi-tai hoitomaksut eivät ole yleensä asuntolainoissa määrältään kovin suuria. Ne on kuitenkin myös hyvä ottaa huomioon lainaa ottaessa ja pankkia valitessa. Lainan kuukausimaksu voi olla esimerkiksi 2€ tai 5€ kuukaudessa.

Lainan nimellis- sekä todellinen vuosikorko vaihtelevat suuresti riippuen siitä, millaista lainaa olet ottamassa. Pikavipeissä todellinen vuosikorko voi nousta päätähuimaaviin summiin, vaikka nimelliskorko ei näyttäisi valtavalta. Siksi on tärkeää olla tarkkana, millaiseen sopimukseen laitat nimesi alle.

Lue lisää: OP.fi: Todellinen vuosikorko sisältää kaikki lainan kustannukset

Selvitä kaikki kulusi etukäteen!

Oletko koskaan törmännyt pikavippiyrityksiin, jotka tarjoavat helppoa lainaa pienellä korolla? Onko siinä jokin koira haudattuna? Ei välttämättä aina, mutta suosittelen olemaan varovaisena. Sosiaalisesta mediasta voit lukea helposti tarinoita, kuinka ihmiset tulivat huijatuksi, kun eivät lukeneet lainasopimuksen pikkupränttiä.

Ennen lainaa ottaessasi, kysy itseltäsi ainakin seuraavat kysymykset:

  1. Mikä on lainan nimelliskorko?
  2. Mitä muita maksuja lainaan kuuluu? Avausmaksu, kuukausimaksu, ylimääräinen palvelumaksu?
  3. Ovatko nimelliskorko ja muut laina kustannukset kilpailukykyisiä vai pystyisitkö saamaan lainan huomattavasti halvemmalla joltain toiselta palvelun tarjoajalta?
  4. Pystytkö maksamaan lainan hyvin takaisin?

Pysähtymällä miettimään hetkeksi lainan todellista korkoa, voit säästää itsesi ikäviltä yllätyksiltä. Samalla voit säästää satoja euroja lainassa. Asuntolainan avausmaksussa voi olla jopa 200€ ero eri pankkien välillä. Lyhyttä lainaa ottaessa toinen yritys voi periä sinulta jopa 10€ kuukausimaksun, kun toinen yritys tyytyy 2€ kuukausimaksuun. Vuositasolla ero on noin 100€.

Nimelliskorko vs. todellinen vuosikorko

Lainan nimelliskorko on siis käytännössä aina pienempi kuin lainan todellinen vuosikorko. Keskittymällä pelkän nimelliskoron suuruuteen, saatat unohtaa, mitä kaikkia maksuja lainasta tulee.

Siksi suosittelemmekin kiinnittämään huomiota todelliseen vuosikorkoon lainaa ottaessasi, jotta voit arvioida maksukykysi, lainan määrän ja edullisimman pankin.

Todellisen vuosikoron prosenttiosuuden laskemiseen löydät netistä nopeasti laskureita. Voit myös vaatia lainan antajaa näyttämään sinulle lainan todellisen vuosikoron.

Kahden prosentin korko 1 000 euron pikavipille voi kuulostaa pieneltä, mutta mikäli pikavippiyritys perii siitä 50 euron avausmaksun sekä kuukausittaisen 10 euron palvelumaksun, voi lainan todellinen vuosikorko nousta todella suureksi.

Onko reaalikorko sama kuin nimelliskorko tai todellinen vuosikorko?

Joskus voit kuulla puhuttavan myös reaalikorosta. Se on kuitenkin eri asia kuin mistä olemme puhuneet tässä artikkelissa. Reaalikorolla on nimelliskorko – inflaatiovauhti. Inflaatio eli rahan arvon/ostovoiman laskeminen voi olla esimerkiksi 2% vuodessa. Mikäli maksat nimelliskorkoa 2% ja inflaatiovauhti on 2%, tällöin reaalikorko on 0%. Toisin sanoen raha, jonka lainaat, on sinulle ikään kuin ilmaista.

Reaalikorko ja sen hyödyntäminen voi olla merkittävää esimerkiksi sijoituksia tehtäessä. Mikäli voit saada pienen koron lainaa inflaation ollessa suuri, käytännössä tienaat rahaa ottamalla lainan. Tämän kaltainen tilanne on kuitenkin äärimmäisen harvinainen.

Lue lisää: EKP: Mikä on nimelliskoron ja reaalikoron ero?